NIF fikk støtte til integrering fra IMDi

Norges idrettsforbund er tildelt 800 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for prosjektet Med aktivitetsguide inn i idretten 2022-2024.

– Dette prosjektet skal bidra til å få flere utøvere med minoritetsbakgrunn og deres foreldre inn i idretten, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød, til NIFs eget nettsted.

NIF har kanalisert midlene til seks underliggende idrettsråd og idrettskrets som organiserer tiltaket Aktivitetsguide. Aktivitetsguider er personer som fungerer som tannhjulet mellom barn/foreldre og idrettslaget. Flere av dem har et annet morsmål enn norsk, som gjør at de kan få god kontakt med målgruppene. Aktivitetsguiden gir familien informasjon om idretten og kan følge barna en periode til ønsket idrettslag. Dette tiltaket fører til at mange barn fra målgruppene blir medlemmer i sitt lokale idrettslag.

Mennesker med minoritetsbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring som NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle, skriver NIF.