NIF får ros for koronahåndtering

Evalueringsutvalget for Idrettsforbundets håndtering av koronapandemien fremla nylig sin rapport for NIFs ledermøte i Tromsø. Samlet sett mener utvalget at Idrettsforbundet har tatt en aktiv og konstruktiv rolle i sin håndtering av pandemien. Det skriver NIF.

– Av fremlagte oversikter og spørreundersøkelse i idrettskretser og særforbund fremgår det at Norges idrettsforbund har ivaretatt balansen mellom å støtte aktiviteter og ivareta smitteverntiltak på en god måte, sier leder for evalueringsutvalget, Anne Husebekk, og legger til:

– Utvalget har begrenset informasjon om hvordan lokale idrettslag i organisasjonen vurderer NIF sentralt sin innsats for å håndtere pandemien. Utvalget understreker imidlertid at idrettslag med mange idretter og ulike smittevernregimer hadde utfordringer med å følge informasjonsstrømmen underveis gjennom pandemien.

Utvalget fremhever Idrettsforbundets innsats og initiativ til å etablere politisk dialog på myndighetsnivå for å ivareta idrettens behov for målrettede kompensasjonsordninger. NIF samarbeidet også tett med myndighetene for å utarbeide hensiktsmessige smittevernrutiner for idretten.

Utvalget mener den tidlige etableringen av egen beredskapsgruppe var hensiktsmessig og en viktig forutsetning for å kunne håndtere løpende utfordringer og problemstillinger for idretten underveis i pandemien.

Utvalget fremmer flere anbefalinger til NIF for å møte pandemiens konsekvenser for idrettsorganisasjonen på en best mulig måte.

Les mer her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/norges-idrettsforbund-far-ros-for-handteringen-av-koronapandemien/