NIF får 600 000 for å bli bedre på integrering

Penger til integrering!

Norges idrettsforbund er tildelt 600 000 kroner fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bedre integreringsarbeidet i frivillige organisasjoner. Det skriver NIF på sine nettsider.

– NIF ønsker flere utøvere, foreldre, trenere, dommere, lagledere og styremedlemmer med innvandrerbakgrunn inn i idrettsorganisasjonen, sier forvaltningsrådgiver i NIF, Line Hurrød.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har tildelt NIF 600 000 kroner til prosjektet “Inkludering i idretten 2020». NIF skal benytte midlene til:

1.      Inkludere flere barn og ungdom med innvandrerbakgrunn og barn og ungdom i familier med lav inntekt gjennom videreutvikling av tiltaket aktivitetsguide i utsatte bydeler i store byer.

2.     Øke kunnskapen om barn og ungdom med innvandrerbakgrunn sin deltakelse i organisert idrett i samarbeid med Norges idrettshøgskole.

 -Idretten har som mål å speile samfunnet, og da er det viktig at innsatsen i inkluderingsarbeidet blir forsterket, sier Hurrød, ifølge NIF.


Mennesker med innvandrerbakgrunn er underrepresenterte i idrettsorganisasjonen, og det er en utfordring NIF tar på høyeste alvor. NIFs visjon er idrettsglede for alle. Deltagelse i idrett bygger identitet og samhold mellom mennesker og er viktig for tilhørighetsfølelsen for den enkelte, skriver NIF.

Les hele saken her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/imdi-stotter-inkluderingsarbeid-i-norsk-idrett-med-600-000-kroner/