NIF ber om støtte til strøm for idrettslag

Norges idrettsforbund har sendt et brev til KUD og Finansdepartementet hvor de ber om at idrettslag som eier egne anlegg kommer inn under støtteordningen for høye strømpriser, skriver NIFs nettsted.

– De høye strømprisene har gitt mange idrettslag, som lever av frivillighet, store ubudsjetterte kostnader. Idrettslagene har svært få muligheter til å skaffe ekstra inntekter for å dekke disse kostnadene, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) til NIFs eget nettsted.

Regjeringen lanserte 11. desember en støtteordning som skulle hjelpe husholdningene med å betale strømregningene for desember og kommende måneder, men ordningen omfattet ikke idretten og annen frivillig virksomhet.

Mange idrettslag rundt om i hele landet eier idretts- og nærmiljøanlegg. Typiske anlegg er:

  • Klubbhus
  • Lysløyper og snøproduksjonsanlegg
  • Kunstisanlegg
  • Flomlysanlegg på fotballbaner og andre utendørsanlegg
  • Fotballbaner med undervarme
  • Diverse innendørsanlegg

– Noen lag kan tære noe på oppsparte midler i en kortere periode, men for mange lag vil de økte kostnadene måtte hentes inn gjennom økte medlemskontingenter og treningsavgifter, noe som betyr at det vil bli dyrere å være med i idretten. Dette er en utvikling verken Norges idrettsforbund, idrettslagene eller myndighetene ønsker, sier Kjøll.

Les hele brevet her:

Brev med forespørsel om støtte for høye strømpriser (1).pdf:

Tilsvarende brev er fremsendt Olje- og energidepartementet.