NIF åpner for bruk av samisk språk i beskrivelse av idrettslag

24. mai avholdt Norges idrettsforbund (NIF) en åpen time hvor de behandlet en forespørsel fra Troms og Finnmarks idrettskrets angående bruk av samisk språk i beskrivelsen av at foreninger er et idrettslag, klubb, og lignende, samt tilrettelegging for bruk av samiske tegn. Etter å ha innhentet informasjon fra relevante fagmiljøer, andre instanser, sammenlignbare organisasjoner og sin egen organisasjon, kom NIF frem til et viktig vedtak som tar hensyn til både identifikasjon og anerkjennelse av idrettslagene.

Idrettstyret har uttrykt positivitet rundt bruk av samisk språk i beskrivelsen av at foreningene er et idrettslag, klubb eller liknende. Samtidig er det viktig at navnene sikrer en ensartet navnepraksis for idrettslag som er medlemmer av NIF, samtidig som de er egnet til å fungere både internt i organisasjonen og i offentligheten.

Det vedtatt at idrettslag kan benytte samisk språk for å tydeliggjøre sin status som idrettslag, under forutsetning av at idrettslaget også har en norsk benevnelse og at navnene er i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette betyr at samiske navn tillates i beskrivelsen av idrettslaget, så lenge det norske navnet følger etter. Dette for å sikre en balanse mellom synliggjøring av den samiske identiteten og behovet for felles navnepraksis.

NIF vil ta ansvar for å tilrettelegge for bruk av samiske særtegn i idrettens systemer så snart Brønnøysundregisteret har muliggjort dette. Idrettstyret har også bedt generalsekretæren om å legge til rette for språkstøtte ved moderniseringen av idrettens digitale plattform.