NIF anbefaler idrettslag å samspille med kommunene

Det inngås nå løpende avtaler om nye akuttinnkvartering i Norge, skriver NIF.

Det vil fortsatt ta noe tid før alle akuttmottakene er klare til å tas i bruk, da det må på plass personell og det som trengs for å ta imot flyktningene. Men noen mottak er allerede oppe og står.

Det skal være en frivillighetskoordinator på hver akuttinnkvartering som idrettslagene kan gå i dialog med, ifølge NIF.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag som har lokal tilhørighet rundt disse innkvarteringene til å samarbeide med kommunen og med andre nærliggende idrettslag om å gi flyktningene et godt og mangfoldig aktivitetstilbud.

Se nye avtaler om akuttinnkvartering som er inngått på UDI sine nettsider.