Nå kan talenter søke stipend

Muligheter for støtte til satsing!

Fram til 16. april er det mulig å søke talentstipend fra SpareBank 1 Østlandet.

Talentstipendet er ment å stimulere unge utøvere til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening og utdanning, skriver NIF.

Hvem kan søke idrettsstipend?

Idrettsstipend deles ut innenfor fylkene Innlandet, Oslo og “gamle” Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området.

Stipend kan søkes av ungdom mellom 18 og 25 år som driver individuell idrett og har et spesielt talent innenfor en idrettsgren i Norges Idrettsforbund (ikke ekstremsport), skriver NIF.

Søknadsfristen er 16. april 2021

Les mer og søk om SpareBank 1 Østlandets talentstipend her: https://www.sparebank1.no/nb/ostlandet/om-oss/samfunnsansvar/gaver-spons/talentstipend.html