Nå kan snøskuterklubbene søke om midler

Seksjonen setter av midler til rekruttering.

Sist lørdag vedtok seksjonsstyret for snøskuter-seksjonen å avsette midler til rekrutteringstiltak for sine medlemsklubber i alle grener.

-Bakgrunnen for budsjettendringene er at pandemien har ført til stor nedgang i aktivitet og penger som var avsatt til formål i 2021 har ikke blitt realisert. Derfor gjorde styret endringer for å gi sesongen 2022 en ordentlig «kicktstart», sier sekretær i møtet og breddeidrettssjef hos NMF, Mats Gundersen.

Det kan søkes innenfor fire kategorier: Rekrutteringstiltak i klubb, nødvendige anleggsinvesteringer for klubbenes motorsportsanlegg, økonomisk støtte til baneinspeksjon – kun for snowcross og «kom og prøv-dag» – kun for snowcross.

Eksempler på dette kan være innkjøp av utstyr som behøves til trening og løp, kjøp av miniscootere og kursing av funksjonærer, trenere og annet relevant.

På anleggssiden kan det søkes om alt fra startlys, tidtakingsutstyr eller programvare for avvikling av løp og annet.

Leder for seksjonen Nina Lunden (bildet), er veldig glad for at seksjonen har funnet midler for økt satsing på rekruttering og mener det er viktig for klubbene med en utstrakt hånd i en tid der man merker at pandemien har gått utover aktiviteten. Nå håper hun klubbene kjenner sin besøkelsestid og kommer med gode søknader på satsingsområdene, og betegner dette som et ledd i et strategisk arbeid med rekruttering til sporten med mål om flere utøvere og mer aktivitet fra kommende sesong.

Men vær rask. Søknadene må være innlevert innen 28. november i år.

Du kan lese mer om hvordan du skal søke her

Foto: privat