Nå kan snøscooterklubbene søke aktivitetsmidler

Innen 15.10 er det mulig å søke midler til aktivitetsskapende tiltak for Breddeaktivitet for barn/ ungdom eller integrering

NMF grenene Snowcross og Snowdrag lyser ut midler for å stimulere til aktivitetskapning i NMFs snøscooterklubber. Det har vært tunge år for snøscootersporten under pandemien og grenledelsen ønsker å raskt få i gang igjen aktiviteten til gamle-, men også nye høyder.

Midlene det kan søkes om skal gå til aktivitetsskapende tiltak for barn/ ungdom eller annet inkluderingsarbeid. Søknadene som sendes inn vil vurderes etter størrelse, plan for gjennomføring, budsjettering og formål.

Under har vi svart på noen spørsmål om aktivitetsmidlene:

 • Hvor mye kan man søke om?
  • Det er ikke satt et øvrig tak på størrelsesorden det kan søkes på, men søknader på tiltak/utstyr til over 50.000 kan fort bortprioriteres.
 • Er det noe som det ikke kan søkes på?
  • Delfinansiering til større prosjekter som ikke direkte fører til aktivitet vil ikke prioriteres. Dette kan for eksempel være tråkkemaskiner eller andre maskintyper eller utstyr til titalls tusen eller mer.
 • Vil man få hele- eller deler av det man søker på?
  • Dette kommer an på størrelsesorden på hva det søkes på og på hvor mange som søker.
 • Hva skal søknaden inneholde?
  • Med søknaden skal det ligge med følgende: 1. Handlingsplan for tiltak/innkjøp med dato for gjennomførelse. 2. budsjett for gjennomføring; skal midlene være med å delfinansiere et større tiltak eller innkjøp må budsjetteringsplanen for hele tiltaket eller innkjøpet synliggjøres.
 • Når er søknadsfristen?
  • Søknadsfristen er 15. oktober.
 • Hvor skal søknaden sendes?

 

For ytterligere spørsmål kan disse henvendes til

Gren Snowcross: Dan Vidar Rasmus, epost dv-rasmu@online.no

Gren Drag/Bakke: Espen Persen,  epost ebpersen@gmail.com»