Nå kan NMFs klubber søke om lisensstøtte

Nå kan NMFs klubber søke om lisensstøtte til sine medlemmer. Lisensen skal nemlig ikke være en barriere for å bedrive motorsport.

På NMFs forbundsting i november ble det vedtatt å sette av penger til et såkalt lisensfond. Fondet skulle gjøre det lettere for økonomiske vanskeligstilte å kunne delta i motorsportaktiviteter. Nå er løsningen klar til bruk og alle klubbledere kan søke.

-Dette er veldig bra. Mange klubber gjør i dag en kjempejobb med å inkludere vanskeligstilte inn i aktiviteten. Nå skal NMF også bidra med sin del, sier breddeidrettssjef Mats Gundersen.

Når en klubb har søkt vil de bli kontaktet av NMF-administrasjonen for en dialog.

-Vi stoler på at klubbene klarer å skille mellom de som vil ha en billigere lisens og de som ikke kan betale. Ordningen er helt avhengig av tillit begge veier, sier Gundersen.

Med krigen i Ukraina og mange innkomne flyktninger kan fondet være høyst relevant for å hjelpe ukrainere og andre flyktninger inn i den organiserte idretten.

-For flyktninger kan man også søke støtte til kom-og-prøv lisens. Det er det lagt til rette for inne i søknadsskjemaet, sier Gundersen.

Søknadskjemaet er digitalt og finnes lett tilgjengelig på forbundets forside.

For spørsmål om ordningen, kontakt breddeidrettssjef Mats Gundersen hos NMF på nmf@nmfsport.no

Foto: NMF