Nå kan klubber søke støtte til tiltak

Denne høsten er det mange muligheter for å søke støtte til tiltak for NMF sine klubber. Tilskuddsordningene har alle søknadsfrist 5. desember og gir mulighet for finansiering av aktivitet innen følgende:

 

Støtte til paraidrettsprosjekter

Idretten har vedtatt en ny parastrategi Én idrett – like muligheter, og NMF skal bidra til at målene i strategien blir nådd. Det lyses derfor ut støtte til klubber som gjennomfører eller ønsker å gjennomføre lokale tiltak overfor egne medlemmer eller legge til rette for nye medlemmer med funksjonsnedsettelse. Les mer på: https://nmfsport.no/nyheter/nmf-lyser-ut-stotte-til-paraidrettsprosjekter/

 

Støtte til kreative arrangementsformer

NMF skal i strategiperioden arbeide for at å gi utøvere på alle nivåer et tilpasset tilbud, uansett ferdighetsnivå, ambisjonsnivå eller alder. Det lyses derfor ut midler til kreative klubber som ønsker å gjennomføre nye arrangementsformer for ulike aldersgrupper/ ulike ferdighetsnivåer eller helt nye sammensetninger av arrangementer som inneholder mer enn én gren. Kan vi få til motorsportens svar på triatlon? Her er det fantasien som setter grenser. Les mer på: https://nmfsport.no/nyheter/nmf-lyser-ut-stotte-til-kreative-arrangementsformer/

 

Støtte til inkluderingsformål

NMF arbeider også for at alle medlemmer skal føle seg inkludert og verdsatt, uavhengig av særegne forutsetninger, etnisitet, religion, kjønn, alder og funksjonsgrad. Det er nulltoleranse for alle former for diskriminering og trakassering, og medlemsklubbene skal legge til rette for dette.Det lyser derfor ut midler til klubber som har tiltak, initiativ eller gode ideer som vil føre til en mer inkluderende motorsport. Les mer på: https://nmfsport.no/nyheter/nmf-lyser-ut-stotte-til-inkluderingsformal/

 

Her er det gode muligheter for å søke midler til enda flere positive aktiviteter innen motorsporten, så husk søknadsfristen 5. desember!