Nå kan klubber søke om likviditetsstøtte

Muligheter for å søke om støtte for å styrke likviditeten!

Klubber med akutte likviditetsutfordringer har nå muligheten til å søke NMF om støtte!

Nå finnes det flere muligheter for å få litt hjelp og støtte til klubbenes utfordringer. Det ble 23.03.2020 vedtatt i forbundsstyret at det settes av penger til å støtte til klubber med akutte likviditetsproblemer. Dette er lagt opp som en søkemulighet for klubbene som kan gjøres fortløpende fra nå.

Følgende kriterier må være oppfylt:

-Dette legges ved søknaden sammen med en begrunnelse og dokumentasjon for likviditetsproblemene. Legg ved perioderegnskap og annen vesentlig dokumentasjon som dere mener har betydning, skriver NMF.

– Jeg til å søke så snart som mulig, slik at de slipper å komme i økonomisk uføre og i verste fall gå konkurs, sier økonomisjef Mathea Skoga Johansen hos NMF.  

Send inn alt til: nmf@nmfsport.no Merket: SØKNAD OM LIKVIDITETSSTØTTE

Mathea Skoga Johansen, økonomisjef i NMF.