Nå kan klubbene søke spillemidler til utstyr

Muligheter for utstyrsstøtte!

Det er nå tid for for søknadsrunde som gjelder utstyr kjøpt i 2020, det vil si med fakturadato i 2020.

Det skal fordeles 34 millioner kroner. Ordningen er finansiert via spillemidlene som kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.

Årets søknadsfrist er onsdag 10. mars.

-Det er ingen endringer i årets opplegg sammenlignet med siste søknadsrunde. Det søkes via SportsAdmin. Særidrettslagene leverer en samlet søknad for idrettslaget, mens i fleridrettslagene søkes det gruppevis. Fotballgruppa søker via Fotballforbundet, skigruppa via Skiforbundet osv.
Det vil bli åpnet for at gruppene kan legge inn søknader i løpet av første uken av februar, sier Mathea Skoga Johansen (bildet) hos NMF.

-Erfaringsmessig er det svært mange som søker siste kvelden. Vi oppfordrer alle til å søke i god tid. Jeg ønsker at så mange som mulig benytter seg av ordningen, spesielt de som fikk støtte av NMF i desember, sier Mathea Skoga Johansen i NMF.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

For mer informasjon, se

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/