Nå kan du søke støtte til rekrutteringsutstyr

Norges Motorsportforbund tilbyr potensiell støtte!

NMF anmoder nå sine medlemsklubber om å søke støtte til anskaffelse av rekrutteringsutstyr. Søknadsfristen utløper allerede 15. desember.

-Vi ønsker å hjelpe klubbene med å finansiere såkalt rekrutteringsutstyr. Det være seg hjelmpakker og sikkerhetsutstyr til utlån og rekrutteringskjøretøy, sier økonomisjef Mathea Skoga Johansen (bildet) hos NMF.

I starten på 2021 kan man søke Norges Idrettsforbund om støtte til utstyr. Det må da være kjøpt og betalt i 2020.

-Men mange klubber har ikke råd til å finansiere dette i dag – for å eventuelt få penger fra støtteordningen til NIF i 2021. Her ønsker NMF å bidra. Ja, for å gjøre det mer realistisk for klubbene, sier Mathea Skoga Johansen.

Hun vil ikke ut med hvor stor potten av penger er til dette formålet, men at det er muligheter for de som søker.

-Dersom det kommer mange søknader, så må vi fordele litt her og der, sier hun.

Og det haster. Det er ikke mange uker til søknadsfristen utgår.

-Ja, vi ønsker å bistå nå. Det haster derfor. Det er viktig at søknader inneholder beskrivelser av hva slags type utstyr som ønskes og hva det koster, sier økonomisjefen.

Alle søknader sendes til mailadressen NMF@NMFsport.no. Merk søknaden med begrepene SØKNAD REKRUTTERERINGSUTSTYR