Nå kan du sikre deg lisensen for 2021

Nå kan du kjøpe lisens for 2021!

Lisenser for 2021 er nå publisert i det digitale verktøyet MinIdrett.

MinIdrett er idrettens system som NMF har valgt å gå over til fra 2021.

-Det er gjort noen mindre endringer i lisensmatrisen for 2021. Ungdomslisensen er satt inn igjen og Kom og Prøv-lisensen er utvidet til tre måneder, sier Marthe Moen Hagen i NMF.

Lisensmatrisen for 2021 ligger i lenken under: https://nmfsport.no/informasjon/utoverinformasjon/lisens-motorsport/

-MinIdrett er som nevnt idrettens medlemssystem hvor lisenser og overganger også registreres. Tidligere har brukeren i MinIdrett kun blitt brukt som bindeledd mellom idretten og Mita, nå håper vi at det blir enklere for medlemmene ved at det er kun et sted å forholde seg til for både medlemskap, lisens og klubboverganger. Klubboverganger blir klargjort i løpet av januar 2021, sier Marthe Moen Hagen hos NMF.