Nå kan du øke din kompetanse om idrett og bærekraft

Ansatte og tillitsvalgte i norsk idrett får nå mulighet til å skaffe seg bedre innsikt i bærekraftig utvikling, og spesielt hvordan bærekraft er relevant for idrett på individ- og organisasjonsnivå. Det skriver NIF.

«Idrett og bærekraft»er et studie på Norges idrettshøgskole som gir en god innføring i koblingen mellom idrett og bærekraft og hvordan man jobbe med det i egen organisasjon.

Det vil også være en mulighet for å søke om å få dekket semesteravgiften etter bestått kursDe 30 første som søker, etter å ha bestått kurset, kan få refundert semesteravgiften, skriver NIF.

Norges idrettsforbund ønsker å gjøre dette så matnyttig som mulig. I tillegg til studiet ønsker vi å legge opp til egne samlinger for personer fra idretten som tar dette kurset. Her vil vi samles og utveksle kunnskap og jobbe med konkrete tilpasninger til egen organisasjon, skriver NIF.

Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/ok-din-kompetanse-om-idrett-og-barekraft/