Nå har klubber muligheter til å søke covid-kompensasjon

NMF-klubbene har nå muligheten til å søke støtte i forbindelse med arrangement og aktiviteter.

Kompensasjonsordningene for 2021 gjelder for tilskudd til arrangement og aktivitet i perioden 1. januar til og med 31. oktober 2021. Søknadsfristen for disse er 15. november, skriver NIF.

Formålet med ordningen er å stimulere til aktivitet i frivillige lag og organisasjoner, men den gjelder også arrangement eller aktivitet som må avlyses på grunn av restriksjoner eller råd fra myndighetene i forbindelse med covid- 19. Stortinget vedtok å forlenge kompensasjonsordningen frem til 31.12.2021. Forlengelsen for november og desember er til godkjenning hos ESA og man venter fortsatt på svar derfra. Forlengelsesperioden vil ha en egen frist, i januar 2022, skriver NIF.

Kompensasjonsordningene med varighet fra 1. januar – 31. oktober 2021, har siste søknadsfrist 15. november. Denne fristen opprettholdes uavhengig av forlengelsen i november og desember.

NIF skrivere videre på sin nettside.

Så lenge det ikke er noen smittevernrestriksjoner som legger begrensninger på gjennomføring av aktiviteter og arrangementer, vil ikke ordningene utløse støtte. For ytterligere informasjon om støtteordningene, se www.lottstift.no