Nå er siste mulighet for å søke om kompensasjon for moms

Kompensasjon for moms!

15. januar ble det åpnet for at idrettslag som har bygget eller rehabilitert idretts- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift i forbindelse med sine prosjekter. Stortinget har bevilget 299 millioner kroner til dette formålet i 2021 og søknadsfristen er 1. mars, skriver NIF.

Momskompensasjon for idrettsanlegg er en søknadsordning alle som bygger idrettsanlegg ved bruk av spillemidler bør kjenne til og bruke. Ordningen har søknadsfrist 1. mars hvert år og beregnes direkte ut fra regnskapet som gjøres opp etter bygging av et spillemiddelanlegg. Idrettslaget kan altså søke om å få kompensert merverdiavgiften knyttet til sitt prosjekt. Første bud er derfor å få regnskapet revidert. Har du dette i boks er du omtrent i mål, men full uttelling er idrettslaget allikevel ikke garantert – mer om det nedenfor, skriver NIF.  

Det ble åpnet for søknader den 15. januar med siste søknadsfrist 1. mars. Det kan søkes elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside: www.lottstift.no

Stortinget har satt av 299 millioner kroner til dette formålet i 2021. I 2020 ble det søkt om 289,6 millioner kroner og alle søkere fikk full kompensasjon. Dersom søknadssummen blir høyere enn 299 millioner kroner i 2021 vil hver søker få en avkortning i sin tildeling.  

Alt du trenger å vite for å bruke ordningen i 2021

Det søkes som nevnt elektronisk via Lotteri- og Stiftelsestilsynets hjemmeside www.lottstift.no. For at en skal få innvilget en søknad må følgende krav være oppfylt: 

  • Byggestart må være etter 1. januar 2010. 
  • Anlegget skal være ferdigstilt, og ferdig revidert anleggsregnskap må følge søknaden. 
  • Det må være søkt om spillemidler, søknaden må være i formell orden, men tilskuddet behøver ikke å være utbetalt. 
  • Minstegrensen for å søke er 15 000 kroner i merverdiavgift. 

For øvrig vises det til vedlagte brev og retningslinjer fra Kulturdepartementet:  

Alt dette finnes selvsagt også på Lotteri- og Stiftelsestilsynets nettsider. For mer hjelp, ta gjerne kontakt med din idrettskrets eller ring direkte inn til Lotteri- og Stiftelsestilsynet. Vi ønsker alle de dyktige idrettslagene som har bygget egne anlegg lykke til med årets søknadsrunde, skriver NIF.