Nå er programmet for MSK 2020 klart

Program for Motorsportkonferansen er utarbeidet!

Programmet for Motorsportkonferansen er nå klart og publisert på NMFs nettsider under MSK 2020.

– Det kan komme mindre endringer i senere tid, men dette vil ikke ha store påvirkninger for hovedprogrammet, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth hos NMF.

Konferansehelgen er 13. til 15. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.

Programmet starter fredag 13. november kl.16.00 med forberedelsesmøtet til resten av helgens møter.

-Det vil være opp til seksjonsleder/grenleder hva disse vil inneholde. Dette kan være alt fra praktisk gjennomføring av møtene i helgen, til å gå inn i bakgrunn for dokumenter som skal legges frem på seksjonens årsmøter. Dette er ikke vedtaksdyktige møter, men ment som en møteplass hvor man kan diskutere og forklare saker i et mer uformelt format enn under f. eks. årsmøter, sier Baardseth.

Lørdagens kveldsarrangement blir litt annerledes enn tidligere år, det blir ingen Motorsportgalla slik vi er vant til. De som ønsker å sitte sammen kan reservere bord til dette, det er 5 personer pr. bord.

-Påmeldingsfristen for seksjonsårsmøter og Motorsportkonferansen er 13. oktober kl. 23:55. På grunn av Covid-19 er det i år åpnet for at delegater kan delta digitalt på de forskjellige møtene, det er altså ikke krav om fysisk oppmøte. Delegater som har meldt seg på til digital deltagelse vil få tilsendt de nødvendige møtelinker i etterkant av påmeldingsfristens utløp, sier Lena Baardseth hos NMF.

Alle påmeldinger gjøres digitalt via deltager.no.

Klubber og regioner har også frist for å sende inn saksforslag og kandidatforslag 13. oktober, dette skal sendes til nmf@nfmsport.no på maler sendt til klubbene samtidig som innkallingen.

Saksdokumenter til alle møter vil bli lagt tilgjengelig på NMFs nettsider ihht NMFs lov, senest 2 uker før møtet. Disse vil bli publisert under fanen MSK 2020.

All informasjon om konferansehelgen finnes her.