Nå er det muligheter for momskompensasjon

Nå kan det søkes om momskompensasjon ved bygging av idretts- og nærmiljøanlegg.

Søknadsfristen er satt til 1. desember, skriver NIF.

Her vil du finne mer om hvordan du går frem.

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/momskompensasjon-ved-bygging-av-idrettsanlegg/