Nå er det åpnet for søknader om kompensasjon for korona-avlysninger

Nå har klubber og arrangører muligheter for å få korona-erstatning!

Lotteri- og stiftelsestilsynet har nå åpnet for søknader for avlyste, utsatte og stengte arrangementer innen idrett og annen frivillighet.

Det er nå åpnet for å søke kompensasjon for korona-avlyste, utsatte og stengte arrangementer i frivillig- og idrettssektoren.

På denne siden finner du, ifølge Lotteri- og stiftelsestilsynet:

 • Et regneark du må fylle ut før du skal fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet.
 • Elektronisk søknadsskjema.

Søknadsfristen er 21. april 2020Her kan du lese om vilkårene for å søke på ordningen .

Se også:

https://lottstift.no/nb/krisepakken-for-korona-avlyste-stengte-og-utsatte-arrangement/slik-soker-du/

Slik gjør du det når du skal søke:

1. Fyll ut regnearket før du går inn i det elektroniske søknadsskjemaet

Før du går inn i det elektroniske søknadsskjemaet må du fylle ut dette regnearket.

I regnearket skal du fylle ut informasjon, budsjett-tall og regnskapstall. Det gjør du i de hvite feltene i første arkfane. Regnearket vil så gi deg en samlet sum for arrangementet/arrangementene som du skal søke kompensasjon for. Den samla summen du kommer frem til i regnearket skal legges inn i det elektroniske søknadsskjemaet. Inne i regnearket kan du finne veiledning til hvordan du fyller det ut, samt forklaringer til de ulike postene du skal fylle ut.

Husk at du må trykke “Aktivere redigering” når du er inne i skjemaet for å redigere i det. Det er de hvite cellene du skal fylle ut. De cellene du ikke skal skrive i vil være låste for redigering selv om du trykker “Aktivere redigering”.

Ikke kjent i Excel? Du blar i fanene nederst i regnearket.

Slik navigerer du i fanene.

Fanene heter:

 • Utrekning av søknadsbeløp
 • Rettleiing til utfylling
 • Forklaring til postane

OBS! Du må lagre regnearket og oppbevare det som grunnlag for søknaden. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil be om å få se regnearket ved spørsmål til søknaden eller ved en eventuell etterkontroll.

Her er et par eksempel på bruk av regnearkene:

2. Fyll ut det elektroniske søknadsskjemaet

Når du har fylt ut regnearket er du klar til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Du logger inn via ID-porten. Du finner mer informasjon om ID-porten og hvordan du oppretter bruker på nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet (lenke).

Når du har lagt inn organisasjonsnummeret i skjemaet kan du få opp feilmeldingen på bildet under. Da må du trykke “click here” eller “esc-knappen”. Prøv så på nytt. Legg inn organisasjonsnummeret til feilmeldingen forsvinner. Ikke vær redd for å prøve mange ganger.

Skjermbilde internal error

I søknadsskjemaet skal du legge inn summene fra regnearket. Du skal føre over disse postene fra regnearket til det elektroniske søknadsskjemaet:

 • Post 1: Sum budsjettert billettinntekt.
 • Post 2: Sum faktisk billettinntekt.
 • Post 3: Sum budsjettert deltakeravgift.
 • Post 4: Sum faktisk deltakeravgift.
 • Post 5: Sum budsjettert totalinntekt.
 • Post 6: Sum budsjetterte totalkostnader.
 • Post 7: Sum faktisk totalinntekt.
 • Post 8: Sum faktiske totalkostnader.
 • Post 9: Sum kostnader dekket gjennom andre covid-19-tilskudd.
 • Post 10: Sum netto merutgifter.

OBS!

 • Søknadsskjemaet fungerer ikke optimalt i enkelte nettlesere, samt på mobil og nettbrett. Vi anbefaler Windows-brukere å bruke nettleserne Chrome eller Edge. De som bruker Mac, bør bruke Safari eller Chrome.
 • Du kan ikke mellomlagre når du jobber i det elektroniske søknadsskjemaet. Det betyr at du må fullføre søknaden når du har startet inne i skjemaet. Ha derfor regnearket klart når du skal fylle ut søknadsskjemaet.
 • Siden dette er en ekstraordinær ordning, er søknadsskjemaet bare tilgjengelig på nynorsk.

Når du har sendt inn søknadsskjemaet vil du få en e-post som bekrefter at vi har mottatt søknaden.

Når du har fylt ut regnearket er du klar til å fylle ut det elektroniske søknadsskjemaet. Du logger inn via ID-porten. Du finner mer informasjon om ID-porten og hvorda du oppretter bruker på nettsidene til Digitaliseringsdirektoratet.Gå til søknadskjema

Har du spørsmål? Vi anbefaler at du ser innom våre spørsmål og svar om ordningen.

Du kan kontakte oss på krisepakke@lottstift.no. Husk å legge ved telefonnummer slik at vi kan ringe deg ved behov.