MSK og årsmøter blir hel-digitale

Digitalt i dagens koronatider!

Forbundsstyret i Norges Motorsportforbund har besluttet å satse på heldigitale årsmøter i seksjonene samt et 100 prosent digitalt MSK. Generalsekretær Tony Isaksen (bildet) sier at møter skal bli gjennomført med god kvalitet.

Forbundsstyret vedtok i helgen følgende vedtak:

«Med bakgrunn i utviklingen av koronasituasjonen i Norge den siste tiden blir MSK og årsmøter i seksjonene i Norges Motorsportforbund 2020 kun gjennomført gjennom digital deltakelse».

Med bakgrunn i utviklingen av koronasituasjonen i Norge den siste tiden og mange følelser knyttet til fysisk gjennomføring av arrangementet har det fra flere hold blitt anmodet om at årets gjennomføring av Motorsportkonferansen inkludert årsmøter burde bli gjennomført kun gjennom digitale deltakelse. Oslo kommune har tidligere i uken vesentlig skjerpet reglene nyttet til Korona. Fylkesmannen i Oslo og Viken har anmodet at kommunene rundt Oslo om å følge etter Oslo sine retningslinjer. Kommunene Lørenskog og Lillestrøm fulgte fredag rådet og innskjerpet koronareglene  tilsvarende.

Det er knyttet usikkerhet til om Ullensaker kommune, hvor MSK/årsmøter er planlagt gjennomført, vil gjøre det samme. Med hensyn til usikkerheten og for tidligst mulig å være tydelig i kommunikasjonen til påmeldte deltakere vedtok altså forbundsstyret at årets gjennomføring kun skal skje gjennom digital deltakelse.

-Det er utfordringer knyttet til gjennomføring av mange møter gjennom digital deltakelse. Jeg føler likevel administrasjonen er så godt forberedt som mulig er og med litt tålmodighet vil også årets møter bli gjennomført på en god måte. Det kan fortsatt komme endringer i tidsplanen og jeg ber om at medlemmene følger med på hjemmesiden. Vi ser fram til årets motorsportkonferanse og seksjonsårsmøter, sier generalsekretær Tony Isaksen.