Motorsport i media

Det er viktig å sette norsk motorsport på dagsorden av flere grunner. Dess mer motorsporten lykkes med det, dess større muligheter.

Med mer motorsport i egne medier, sosiale medier og i redaksjonelle medier, så er det større muligheter for å lykkes når det gjelder rekrutteringen samt på området for sponsing, enten det handler om lokal, regional, nasjonal eller internasjonal sponsing.

-Det er viktig at vi bruker mediekanaler av ulik karakter på en positiv måte. Vi må snakke opp motorsporten. Og vi må sette dagsorden, sier Lasse Gimnes, som er innleid av NMF for å bistå på kommunikasjon.

Gimnes og NMF ønsker at kommunikasjonen skal gi positive effekter på flere arenaer.

-Ja, vi vil øke rekrutteringen innen alle våre kategorier. Og vi vil øke sponsorinntektene. Og ikke minst så vil vi ha et større og fortjent fokus på både aktive, ledere, funksjonærer med flere – som gjør en flott innsats for motorsporten, sier Lasse Gimnes.

NMF har som mål å få publisert minst 5 artikler per uke, minus i ferier. Dette vil da være på nettsiden, med drahjelp på trafikken fra Facebook-siden til NMF.

-Dette er først og fremst intern kommunikasjon innad i motorsportmiljøet. Vi er også i full gang med jobben for å få mer oppmerksomhet i lokale, regionale og riksdekkende medier. Vi er mer på dagsorden enn før, men vi har høyere ambisjoner på det, sier Lasse Gimnes.

Gimnes ønsker tips og ikke minst skrevne artikler som han kan redigere – samt publisere.

-Send meg gjerne informasjon om saker som er av interesse for mange eller flere. Det være seg en kjapp tekst rett etter en konkurranse, med link til resultatliste. Samt litt informasjon om hvem som arrangerte, hvor mange deltok med mer. Og legg gjerne ved et bilde med informasjon om hvem som er med på bildet – og hvem som har tatt bildet. Og send det til lasse@gimcom.no , sier Lasse Gimnes