Moderniseringsprosjektet i NIF 2019

Moderniseringsprosjektet er opprettet ut ifra en erkjennelse av at idretten i dag ikke er organisert på en mest mulig effektiv måte og ikke i tilstrekkelig grad har klart å ta i bruk digitalisering for å sikre gode tjenester, arbeidsprosesser og verktøy/løsninger.

En ny nettside om Moderniseringsprosjektet for norsk idrett er nå lansert på Idrettsforbundet.no. Her er det lagt ut oppdatert og tilgjengelig informasjon, og strukturert innholdet basert på de tre delprosjektene som omfatter moderniseringsprosjektet:

  • organisasjonsstruktur
  • seks delprosjekter på effektivisering av arbeidsprosesser
  • digitaliseringsprosjektet med blant annet innføring av ett medlemssystem for norsk idrett

Nettsidene inneholder relevant bakgrunnsinformasjon, planverk, nyhetsartikler, status- og leveransebeskrivelser, opplæringsmateriell  og mer fordelt på alle tre delprosjektene. Vi oppfordrer alle særforbund og idrettskretser til å holde seg oppdatert på disse sidene.

Besøk nettsidene her: www.idrettsforbundet.no/modernisering