Millioner på vei til idrettslag

Tilskuddene fra utstyrsordningen ble utbetalt 28. april og er nå på vei til idrettslag og særforbund, skriver NIF.

Godkjent søknadsbeløp ble i år 46,8 millioner kroner. Dette er en økning på 5,2 millioner kroner.

Alle får utbetalt 72,58 prosent av godkjent søknadsbeløp. Det skriver Norges Idrettsforbund på sine nettsider.