Mette Moen Knudsen gjenvalgt i båtseksjonen

Mette Moen Knudsen fikk fornyet tillit!

Mette Moen Knudsen (bildet) blir værende som seksjonsstyreleder for båt. Det ble klart på dagens årsmøte innen båtseksjonen.

Moen Knudsen representerer Tvedestrand Racing Klubb. Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Det betyr at Christian Hammernes fra MK Trondhjem Racing blir nestleder. Videre er Lars Magne Drange fra Hjellestad Jet Ski Klubb grenansvarlig for aquabike. Her er Christoffer Eid fra Hidra Båtforening Sport varamedlem.

Grenansvarlig circuit er Jarle Hagane fra Songe, mens vara for ham er Morten Solvang fra Drammen Sportsbåt Team.

Grenansvarlig offshore er Nicolay Rylander fra Arendal Båtsportklubb, med Svein Henriksen fra Tvedestrand Racing klubb som vara.

Les også: