#Metoo og seksuell trakassering i idretten

Forbundsstyret ønsker økt bevissthet om seksuell trakassering, sier forbundsstyremedlem og ungdomsrepresentant Elise Holtan. Vi har rundt 7.500 kvinnelige og 30.000 mannlige medlemmer og om vi skal skal klare ambisjonen om å øke kvinneandelen ytterligere må vi ha et trygt idrettsmiljø og null-tolereanse for seksuell trakassering.

Fra venstre: Per Velde, Elise Holtan og Joyce Christine Andersen

Holtan får full støtte fra visepresident båtsport Joyce Christine Andersen og president Per Velde. Presidenten og de to styremedlemmene oppfordrer til å ta kontakt med en dem om noen føler seg trakassert på noen måte. Alle henvendelser til bli håndtert konfidensielt etter rutiner som forbundet har fått Norges Idrettsforbund og vil gjelde for både medlemmer og ansatte i forbundet, sier Andersen.


Norges idrettsforbund jobber også med å utvikle en anonym nettbasert varslingskanal som vil være klar før utgangen av nyttår. Dette vil kunne innebære varsler om seksuell trakassering, uetisk adferd, korrupsjon eller økonomisk utroskap, lovbrudd, mobbing eller andre forhold som den som varsler oppfatter ønsker å varsle om. Velde opplyser om at forbundet vil vurdere hvordan denne nettbaserte varslingskanalen også kan implementeres i Norges Motorsportforbund. Hovedregelen er at varsling bør skje til nærmeste overordnede dersom det foreligger grunn til å varsle, men i de tilfeller hvor varsler ikke er komfortabel med dette ønsker Velde å legge bedre til rette for varsling direkte til den nye nettbaserte varslingskanalen, ungdomsrepresentanten, visepresidenten eller ham selv. Velde mener det er viktig den fornærmede eller varsleren har flere kanaler å velge mellom om kritikkverdige forhold skal avdekkes. 

Les NIFs nye veileder på området.