Mener at idretten får for liten annerkjennelse

Statssekretær Gry Haugsbakken i Kultur- og likestillingsdepartementet mener at idretten får for lite annerkjennelse for sitt gode mangfolds- og inkluderingsarbeid. Samtidig er hun klar på at Idretts-Norge skal og kan få til enda mer. Det skriver NIF på sine nettsider.

I forbindelse med NIFs ledermøte i Tromsø inviterte Troms og Finnmark idrettskrets og Tromsø idrettsråd til inkluderingsseminar fredag. Der innledet statssekretær Gry Haugsbakken.

– Idretten er veldig god på å ta samfunnsansvar, og det anerkjennes i altfor liten grad. Men idretten kan og skal få til mer, og dette seminaret og jobben dere gjør for mangfold og inkludering, viser at idretten tar dette på alvor.

Hun lover at myndighetene skal stille opp for å hindre barrierer for idrettsdeltakelse.

– Vi har gitt en rekordtildeling til bygging av idrettsanlegg, og vi støtter opp under mangfoldsarbeidet med flere hundre millioner kroner. Vi skal gjøre mer – og vi skal gjøre det sammen med dere, sa Haugsbakkken ifølge NIF.

Her kan du lese mer:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/-vi-kan-og-skal-fa-til-mer/