Medlemsundersøkelse er sendt ut

Norges Motorsportforbund har i januar sendt ut en undersøkelse til sine medlemmer. Undersøkelsen er tilsvarende den undersøkelsen som NMF sendte ut i 2020.

-Målet er å fange opp tanker og meninger som kan gjøre NMF til en enda bedre medlemsorganisasjon. Nå kan vi også sammenligne med resultater fra undersøkelsen i 2020. Det betyr mye for oss at du sier din mening, så jeg vil oppfordrer alle til å gå inn og svare på undersøkelsen, sier assisterende generalsekretær Lena Baardseth (bildet).

Undersøkelsen er sendt ut til medlemmene via nyhetsbrevet – og her på nettsiden, undersøkelsen er åpen for svar til og med 31. januar 2022.

I teksten til medlemsundersøkelsen står det følgende å lese: «Vi i Norges Motorsportforbund jobber hele tiden mot å bli et bedre forbund for deg som medlem. Vi håper derfor at du har tid til å sette av ca. 5 minutter til å svare på en spørreundersøkelse. Undersøkelsen er anonym».

Her svarer du på medlemsundersøkelsen: https://surveys.enalyzer.com?pid=p4k4d7b4

Foto: NMF