Medlemmer til etisk råd er valgt

Norges Idrettsforbund valgte forrige helg medlemmer til etisk råd og påtalenemd. Dette skjedde på NIFs ekstraordinære idrettsting.

Valgkomiteens innstilling om medlemmer til etisk råd og påtalenemnd ble enstemmig vedtatt under det ekstraordinære idrettstinget, skriver NIF.

Valgkomiteen hadde sitt første møte 18. august 2021 og har hatt tre ordinære møter i arbeidet med å komme med en innstilling til NIFs etiske råd og NIFs påtalenemnd.

NIFs Etiske råd:

Leder: Robert Mood (valgt på idrettstinget i mai 2021)
Nestleder Lena Schrøder, Vålerenga Ishockey
Medlem Nosizwe Lise Baqwa, Sagene IF
Medlem Finn Badou Jor, Ullern IL
Medlem Heidi Ysen, Gjerpen Håndball og Odd Ballklubb
Medlem Inger Marie Lid, Oslo IL
Medlem Gudmund Skjeldal, Bulken IL
Medlem Therese Marie Ignacio Bjønnaas, Trondheim Kampsportklubb
Medlem Casper Width, Fredrikstad Basketballklubb

Les mer her:

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/medlemmer-til-etisk-rad-og-patalenemnd-valgt-pa-ekstraordinart-idrettsting/