Med fokus på fremtiden

Jeg har snart vært styreleder og president i en uke – og målet er å rette fokuset mot fremtiden fra kommende mandag av, selv om jeg gjerne skulle ha vært offensivt fremtidsorientert fra og med sist mandag.

Det er ingen roserøde dager å være president hos Norges Motorsportforbund for tiden. Det var da heller ikke forventningene da jeg stilte som kandidat. Jeg visste at det var mye som det må rettes opp i, og det kan jeg bekrefte i dag. Det var og er sant.

Det er ingen tvil om at det har vært en opprivende tid i Norges Motorsportforbund. Kampene har vært mange, også virkemidlene. Det er dessverre blitt brukt mange mindre pene beskrivelser og påstander i ulike leire. Til tider har ting vært skittent – og alt annet enn verdig. Ja, ting som ikke hører hjemme i norsk idrett.

Og med sosiale medier har vi alle fått muligheter. Med det menes muligheter til å kommunisere bedre, men også muligheter til å gjøre ting vi angrer – og som vi absolutt ikke burde ha kommunisert. Dessverre er sosiale medier misbrukt i så måte mange ganger hos oss i Norges Motorsportforbund som helhet. Det er ikke noe vi skal være stolte av. I stedet er det noe vi skal lære av.

Ikke bare bør vi være bevisste på hva vi formidler på digitale medier, også tradisjonelle medier for den del, men vi må også være varsomme og bevisste i forhold til hvilke grupper/nettsteder/sosiale medier som vi bruker tid på. Jeg håper at vi kan bruke tid på plattformer som ønsker å være offensive og konstruktive til fordel for NMF. Det betyr ikke at vi skal være enige om alt. Gode diskusjoner bringer oss videre, men vi må være opptatt av formen på diskusjonen og kommunikasjonen.

Vi jobber for øvrig med en kommunikasjonsstrategi for forbundet for tiden. En strategi for kommunikasjon i ulike kanaler, både interne og eksterne. Herunder en strategi som også går på innholdet eller budskap som skal kommuniseres. Dette vil vi komme nærmere tilbake til. I fokus har vi utøvere og medlemmer. Jeg gleder meg til å formidle mer om det. Noen overraskelser – med positive fortegn – har vi også på gang innen dette området.

Når det gjelder kommunikasjon, har jeg også mye å lære. Også jeg har skrevet ting på sosiale medier som jeg i ettertid angrer på. Og jeg har også vært inne på diskusjonsgrupper som jeg mener har mangel på konstruktivitet – og hvor diskusjoner og påstander ikke er av den sømmelige sorten. Det beklaget jeg på det ekstraordinære tinget. Og det beklager jeg til alle dere andre her. Jeg er oppriktig lei meg dersom mine kommentarer eller fravær av dem har gjort at noen er lei seg. Unnskyld!

Og ekstra viktig er det å beklage til de som har følt seg støtt eller krenket. Slikt skal ikke gjenta seg. BEKLAGER.

Nå ønsker jeg å se fremover – og legge tidligere mindre god kommunikasjon bak meg. I den siste tiden har jeg sett diverse diskusjoner som har kommet opp – blandet med mer ferske kommentarer. Mye av det bringer oss ikke opp og frem, men i stedet gjør sitt til at vi ikke får fokus på det vi skal – nemlig å legge til rette for våre utøvere og medlemmer – samt skape opplevelser og prestasjoner.

Jeg er nå opptatt av at vi legger gamle konflikter tilside, og at vi lar eventuelle sår gro. Oppfordrer alle til å si unnskyld, dersom dere mener det og dersom det kan bidra til god stemning og positivitet. Det er riktig – og det er viktig.

Det som har vært, kan vi ikke gjøre noe med. Nåtiden og fremtiden i norsk motorsport kan vi påvirke – og den skal vi påvirke.

Sammen er vi sterke!

President og styreleder
Emilie F. Westbye