Marius Dammyr får ansvaret for toppidretten i NMF

Får nok en rolle innen motorsporten!

Marius Dammyr (bildet) får ansvaret for toppidretten hos Norges Motorsportforbund. Han går inn inn i jobben som toppidrettssjef i en prosentbasert stilling.

Marius Dammyr får nye oppgaver. Foto: NMF.

-Toppidretten har i 2020 fungerte godt under kyndig ledelse av en toppidrettsgruppe som har vært ansvarlig for oppfølging og coaching av trenere og utøvere. Vi styrker nå denne gruppen ved å utvide engasjementet til Marius Dammyr i en prosentvis stilling, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Dette betyr at Dammyr nå får hovedansvaret for toppidretten.

-Marius vil få hovedansvaret for toppidretten i NMF. Han har fortsatt et engasjement/rolle mot NMF toppidrett (landslag, utvikling og junior). Toppidrettsgruppa vil fortsette å fungere, men vi vil se litt på rolle og ansvar. Det betyr at fra dags dato vil alle spørsmål knyttet til toppidrett gå igjennom Marius. Det jobbes nå med en konkretisering av strategi og mål for de neste fire årene, sier Isaksen

Generalsekretær Tony Isaksen. Foto: NMF-

Nå håper og tror Isaksen på enda bedre resultater på ypperste nivå.

-Jeg ser frem til tydeligere målsettinger og struktur innenfor toppidretten som igjen vil føre til flere gode prestasjoner/medaljer. Jeg ser også fram til et fruktbart samarbeid med både Marius og Toppidrettsgruppa i tiden fremover, sier Tony Isaksen.