Mange har ikke fullført samordnet rapportering

Det er fortsatt mange klubber som ikke har fullført samordnet rapportering. Klubber som ikke rapporterer står i fare for å miste store summer inntekter og kompensasjon.

For mange er samordnet rapportering ikke noe nytt. Rapporteringen foregår årlig om våren og er idrettens sikreste tall på hvor mange mennesker som bedriver, og som er med på å bedrive aktivitet. Tallene legger også grunnlaget for hvor mye midler forbundet får fra de felles tippemidlene som deles ut til særforbundene. Men de utgjør også grunnlaget for hvor mye lokale aktivitetsmidler og momskompensasjon idrettslagene får for året som har gått.

-Dette er en utrolig viktig rapportering. Klubber som underrapporterer vil få mindre enn de har krav på, men klubber som ikke rapporterer i det hele tatt taper potensielt tusenvis av kroner i inntekt og kompensasjon som igjen kunne vært med å styrke aktiviteten. Her må klubbstyrene ta grep og gjennomføre rapporteringen, sier breddeidrettssjef Mats Gundersen hos NMF.

RAPPORTERING HASTER: Mats Gundersen hos NMF. Foto: NMF.

Første frist for rapporteringen gikk ut 30. april, og nå begynner en stor purrejobb for å få hele motorsporten med på å rapportere inn riktige tall.

-Vi ønsker at alle sjekker med sin klubb om de har fullført samordnet rapportering. Så skal vi eller den lokale idrettskretsen bistå de klubbene som ønsker det, sier Mats Gundersen.

Hva skal rapporteres?

Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.21 til Idrettsforbundet.

Agder idrettskrets har laget en oversiktlig oppstilling om hva som kreves:

  1. Medlemstall og aktivitetstall.
  2. Total omsetning (inntekter) og totale driftskostnader.
  3. Oppdatere styre og verv (etter at årsmøtet er gjennomført).
  4. Laste opp signert årsmøteprotokoll og årsregnskap (etter at årsmøtet er gjennomført).
  5. Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
  6. Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.

 

Hva menes med medlemstall og aktivitetstall?

Alle betalende medlemmer som deltar regelmessig i idrettslagets ordinære treningsaktivitet, eller representerer idrettslaget i konkurranser, regnes som aktive medlemmer.  Med regelmessig menes sammenhengende deltakelse gjennom sesongen. Medlemmer som kun deltar i enkeltstående arrangementer, tidsavgrensede opplæringstiltak eller sommerskoler/ferietiltak regnes ikke som aktive medlemmer.  Betalende medlemmer med verv og ansvar for administrative oppgaver, drift og vedlikehold av anlegg mm. regnes også som aktive medlemmer. Det samme gjør medlemmer som er trenere, lagledere eller har andre regelmessige oppgaver som bidrar til gjennomføringen av trening, konkurranser eller annen ordinær aktivitet i idrettslaget.  Medlemmer som kun deltar på enkeltstående dugnader eller transporterer familiemedlemmer til og fra trening eller konkurranser, anses ikke som aktive medlemmer. Alle aktive medlemmer skal registreres i de idrettsgrenene de er tilknyttet. For at et medlem skal kunne registreres i flere idrettsgrener organisert av samme særforbund, må treningstilbudene foregå i klart adskilte miljøer.

Momskompensasjon: 

På lik linje med fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad og rapportering. Se her for veiledning til søknaden:

Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
Barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig vil bli påkrevd for de idrettslag som er pålagt å ha disse vervene, les mer om det her: Barneidrettsansvarlig og Politiattestansvarlig

-Klubber som ikke har rapportert vil få egen e-post fra forbundet, avslutter Mats Gundersen.