Må starte ansettelse av ny generalsekretær på ny

Forbundsstyret skulle ansette ny generalsekretær i forrige uke, men kandidaten fikk et mot-tilbud fra en annen arbeidsgiver om å lede og utvikle en ny nordisk virksomhet. Mot-tilbudet hadde et  jobbinnhold og betingelser som kandidaten ikke kunne si nei til. Kandidaten har beklaget situasjonen som også kom overraskende vedkommende. Slike situasjoner kan oppstå og er naturligvis ekstra ressurskrevende å håndtere. Ansettelsesutvalget har gjennomført hastemøter med Boyden som bistår i rekrutteringen. Rekrutteringsprosessen vil få en delvis restart og det åpnes opp for å få inn ytterligere nye kandidater til stillingen.
 
I tillegg til søk i nettverk har stillingen blitt annonsert via NMF-websider, Finn.no, og DN-jobb.no. I tillegg har tillitsvalgte blitt oppfordret til å spre stillingsannonsen via sosiale medier. Hittil har det vært totalt 31 personer som har vært interessert i stillingen. Av disse var 25 søkere og 9 forespurte kandidater (head hunted). Fordelingen var: 5 kvinner og 29 menn. Yngste var 31 år og eldste 63 år. Ledelseskompetanse og -erfaring er blitt vektlagt høyest av flere ulike kriterier.