Lanserer smittevern på flere språk

Gjør smittevern mer tilgjengelig!

Oslo idrettskrets har utarbeidet plakater som beskriver smitteforebyggende tiltak på flere ulike språk.

Last ned plakatene her. Det skriver NIF på sine nettsider.

Plakatene bygger på den nasjonale veilederen «Smittevern for idrett», som er gjeldende fra 1. juni, og kan lastes ned og brukes av idrettslag over hele landet. De er laget for å nå ut med informasjon til flere familier og medlemmer – og for å sikre at smittevernrådene blir fulgt under trening, skriver NIF.

Rådene bidrar til at idrettslagene kan forebygge tilfeldig eksponering, og gjennomføre treningene på en forsvarlig måte innenfor smittevernsbestemmelsene.

Plakatene er oversatt til arabisk, engelsk, persisk, polsk, somali og tigrinja. Plakat på sistnevnte språk kommer snart. Rådene er tverridrettslige, og plakatene beskriver tiltak før, under og etter trening. Når det igjen kommer nye retningslinjer for idretten, vil plakatene oppdateres, skriver NIF.

Last ned plakater i A3-format her

Last ned plakater i A4-format her