Kvalitetsklubb søker pilotklubber

Robuste klubber er et av Norges Motorsportforbund sine viktigste fokusområder. Etter samtaler med ulike særforbund som allerede kjører egne klubbutviklingskonsepter, samt flere Idrettskretser, så har administrasjonen utviklet et kvalitetsklubbkonsept, som i hovedtrekk beskriver klubbutvikling, organisering/klubbdrift, samt sport/aktiviteter.

Mål om Kvalitetsklubb 

 • I Kvalitetsklubb er det prosessen i seg selv som er viktig. Utviklingen bør skje i nær tilknytning til aktiviteten i klubben, med et sterkt eierskap til prosessen. Slik bygges kontinuitet og kultur – hvor «Klubben er sjef, for sånn gjør vi det hos oss». 
 • Forankring i NMFs «Idrettspolitiske dokument (IPD) for perioden 2015-2019», NIFs «Idretten vil og Idretten skal 2019-2023» 
 • Kompetanseutvikling har tre viktige tema: utdanning, klubbutvikling og integrering. 
 • At NMF skal tilby kurs som dekker hele vårt kompetansebehov, enten direkte, via Idrettskretsene eller andre samarbeidspartnere. Herunder: styre- og organisasjonsarbeid, funksjonærer, trenere, lisenser, arrangementer, klubbøkonomi og idrettsfinansiering, media og kommunikasjon, idrettsspesifikke temaer med mer. 
 • NMF skal bistå med klubbutvikling og kompetanseheving for å bedre klubbenes treningstilbud, arrangementer, medlemsadministrasjon, anleggsforvaltning og økonomi. 
 • NMF skal også legge til rette for at idrettsklubbene skal kunne samarbeide enkelt for å utvikle lokale og regionale arrangementer, både i antall, variasjon og kvalitet. 
 • Referanser til Fotballforbundets «Kvalitetsklubb», Rytterforbundets «Klubbsatsningsprogram» og Friidrettsforbundets «Kvalitetsklubb».

What’s in it for my club? 

For de klubber som ønsker å ta del i Kvalitetsklubb, så vil det gi ulike økonomiske fordeler: 

 1. Det vil utdeles 30 kr pr medlem under 19 år basert på innlevert oversikt fra klubbene i slutten av 2020. Fra 2021 økes denne til 100 kr pr nytt medlem under 19 år. (Medlemmer under 19 år vektes høyt hos NIF vedrørende tilskudd).
 2. Integrering-/Parakonkurranser – egen klasse for personer med funksjonshemminger tildeles 10 000 kr pr klubb som klarer å gjennomføre dette.
 3. Incentiv basert på oppnådde nivå i Kvalitetsklubb trappen:
  • Nivå 1 – her er det prosessen/bevisstgjøringen i seg selv som har størst verdi
  • Nivå 2 – klubb tildeles 5 000 kr, øremerket til ytterligere klubbutviklingstiltak
  • Nivå 3 – klubb tildeles 10 000 kr (ikke aktuelt for 2020)
  • Nivå 4 – klubb tildeles 15 000 kr (ikke aktuelt for 2020) 

I de forskjellige nivåene til Kvalitetsklubb ligger det flere delmål (IPD) som er viktig for NMF å oppnå med tanke på rapportering til NIF.

NMF vil nå sette i gang arbeidet med å videreutvikle konseptet sammen med utvalgte pilotklubber, og tilhørende regioner og Idrettskretser. Det vil bli plukket ut 1 klubb for hver region/seksjon (minimum 6 klubber).

Hva ser NMF etter? Klubber som er nytenkende på:

 • Klubbdrift
 • Rekruttering
 • Barne- og ungdomsaktiviteter
 • Bevare frivilligheten
 • Inkludering – paraidrett («idrett for mennesker med funksjonsnedsettelse»)
 • Jenteidrett
 • Integrering

NMF oppfordrer klubber og regioner til å melde inn potensielle klubber, som har tid og energi til å være med på å videreutvikle Kvalitetsklubb. Send en epost til erik@nmfsport.no eller ring Erik, på 40243976. Frist 20. mars.

Milepæler (tentativ plan):

 • 25. februar – NMF søker pilotklubber
 • 25. mars – oppstartsmøte for pilotklubber og regioner
 • 17. august – utrulling av Kvalitetsklubb til hele Motorsport Norge
 • 1. oktober – Nasjonal utdanningskalender for 2021 offentliggjøres (NB! Gjelder gratis kurs i regioner)
 • 14. november – presentasjon av Kvalitetsklubb under Motorsport Gallaen