Kvalitetsklubb – en reise blant våre egne

I slutten av juni var jeg så privilegert og kunne oppsøke kjernen av NMF, nemlig våre fantastiske medlemsklubber. Gjennom pilotklubbprosjektet Kvalitetsklubb ( https://nmfsport.no/kvalitetsklubb/), har jeg fått besøke 4 vidt forskjellige klubber, med vidt forskjellig utgangspunkt, drømmer og ønsker, men med en felles visjon om å skape enda bedre motorsportaktivitet for barn og ungdom.

Reisen tok meg fra Snillfjord i Trøndelag via Elverum, Flittig i Skien til Skiptvet i Østfold. Enebakk Motorsportklubb fikk jeg dessverre ikke besøkt før sommeren.Det er i møte med disse ildsjelene av noen klubber, at man oppdager viktigheten av våre medlemsklubber. Viktigheten av å se folk i øynene, lytte og forstå hverdagens realiteter. Jeg er utrolig takknemlig for måten jeg ble tatt imot på, og som har gitt meg en dypere innsikt i jobben som skal gjøres videre – nemlig å skape enda bedre og flere robuste motorsportklubber rundt om i Norge.

Jeg vil i løpet av den nærmeste tiden, gi et lite innblikk i hvordan disse klubbene er drevet. Retter ellers en stor takk til Wenche og resten av styret i Skiptvet, Asbjørn i Flittig, Bjørn i NMK Elverum og Jan Rune med deler av styret i Snillfjord for deres gjestfrihet.

Jeg vil også rette en stor takk til Jørgen Bye i region midt på min reise, som gav meg inngående kjennskap til regions rolle, og hvor viktig den er overfor sine nærliggende klubber.

Har du som klubb eller leder lyst til å vite mer om Kvalitetsklubb, ring meg gjerne på 40243976.

Ønsker våre medlemsklubber, utøvere og frivillige en riktig god sommer! Sportslig hilsen, Erik Rønstad – Breddesjef NMF.