Kurstilbud fra Oslo Idrettskrets høst 2019

Oslo idrettskrets arbeider for at alle frivillige og aktive skal føle mestring og tilhørighet i egen klubb.

Kursene de tilbyr gir frivillige kunnskap og kompetanse på viktige områder, slik at de mestrer jobben som tillitsvalgt. For å utvikle idrettslagene og alle som er engasjert i idrett for alle, er nettverksbygging og erfaringsutveksling viktige verktøy.

Under finner dere en oversikt over kretsens mest aktuelle kurs. De tilbyr også temakvelder tilpasset klubbens behov.

Klubbens styrearbeid i praksis
Er du nyvalgt inn i styret i klubben? Lurer du på hva dette innebærer? Og hvilket ansvar du har? Da bør du ta dette kurset!

Alle styremedlemmer oppfordres til å delta på kurset Klubbens styrearbeid i praksis for å komme raskt i gang med styrearbeidet i klubben.

Det er satt opp flere kurs utover høsten.

God økonomistyring
Sitter du som tillitsvalgt i styret? Kan du med «hånden på hjertet» si at dere i styret har full kontroll på økonomisituasjonen? Som tillitsvalgt har du et spesielt ansvar for å forvalte idrettslagets ressurser på en «forsvarlig og forsiktig måte». Men hva innebærer dette?

Klubben er medlem av NIF, og plikter med det å følge de lover og bestemmelser som gjelder for å motta økonomisk støtte fra NIF. Styret har ansvar for driften av klubben, og for å iverksette de vedtak som er gjort på årsmøte.

Og husk at det er myndighet som kan delegeres, ikke ansvar.

Paraidrettskurs
Akershus og Oslo idrettskretser inviterer til parakurs med fokus på tilrettelegging av idrett for utviklingshemmede utøvere.

Alle som er involvert i tilrettelegging av fysisk aktivitet og idrett med funksjonsnedsettelser i idrettslag, regioner og kretser som for eksempel trenere og ledere. Kurset kan også være nyttig for ansatte i skoler, støttekontakter og andre.

Aktivitetslederkurs barneidrett
Vil du ha tips til hvordan du legger til rette aktiviteten slik at barn mestrer, opplever idrettsglede, og har lyst til å komme på neste trening?

Aktivitetslederkurs barneidrett passer for alle som skal lede barn i aktivitet, og alle som organiserer barn i treningsaktivitetbør ha dette kurset som en basis.

Kurs i sosiale medier
Hva er sosiale medier? Når du frem med ditt budskap?

Vi anbefaler kurset Sosiale medier med følgende innhold:

Del 1 – Hva er sosiale medier?
Del 2 – Praktisk gjennomføring – SoMe strategi
Kurset passer for alle som administrerer nettsider og andre sosiale medier for klubben og som kanskje trenger tips og ideer for å nå frem til de riktige mottakere.

Lederkurs for ungdom
Ønsker klubben din økt fokus på unge ledere?

Dette kurset gir unge fra 15 til 19 år økt kunnskap om hvordan norsk idrett er organisert enten de er aktive utøvere eller ønsker å gjøre andre oppgaver i idrettslaget. Her lærer ungdommen verktøy til å ta intiativ i eget nærmiljø og delta aktivt der beslutninger tas. De blir kjent med annen idrettsungsom og lærer om egne styrker og ressurser. Vinn-vinn for både deltakerne og klubben. 

Du kan se alle kurs og melde deg på via Oslo idrettskrets kurskalender