Kroken på døra for motorsport i NM-veka

Ingen snøscooter under selve NM-veka!

Det blir dessverre ikke noen snøscooter-konkurranser eller annen motorsport under NM-veka i Stjørdal denne vinteren. Årsaken er at arrangementskommunen har trukket seg grunnet pandemirestriksjoner.

-Det er derimot vedtatt at det ønskes gjennomføring av konkurransene på et senere tidspunkt utenfor NM Veka, sier breddesjef Mats Gundersen (bildet) i NMF.

-Seksjonsstyret i snøscooter vedtok først å gjennomføre lukket NM for stadioncross i regi av NM Veka. Da Stjørdal kommune trakk seg fra gjennomføring av NM Veka, sto stadioncross uten mulighet til å gjennomføre i Stjørdal grunnet konkurranserestriksjoner, og det var uaktuelt for NRK/NIF å flytte gjennomføringen til en annen kommune, sier Mats Gundersen.

Det ble derfor fattet et nytt vedtak hvor det ble besluttet å prøve og utsette NM for stadioncross og individuelt til et senere tidspunkt i mars, i Verdal kommune. Verdal MK, som var tildelt NM individuelt, har nå fått tilbudet om å avholde gjennomføringen av NM stadioncross i tillegg. Hvis ikke det kommer nye restriksjoner er gjennomføringsdato for stadioncross og individuelt satt til helgen 26-28. mars.

-For Radiostyrt med klassen, «1-10 Electro Buggy med 2wd og 4wd», utsettes denne gjennomføring til et senere tidspunkt på året. Det er vedtatt at nærmere dato vil komme senere, men konkurransen vil finne sted i løpet av høsten 2021, forteller Gundersen.

Innherred RC Klubb vil fortsatt stå som arrangør og konkurransens form vil gjennomføres som planlagt, bare uten konseptet NM Veka. Innherred RC klubb vil komme med detaljert informasjon omkring konkurransen i løpet av kort tid.