Kostnadsfordeling for klubbene i forbindelse med ekstrordinære årsmøter og ting

Et ekstraordinært forbundsting og ekstraordinære årsmøter vil gi klubbene økte kostnader i 2019 som ikke er budsjettert med. Siden Norge er et land som gir klubbene veldig forskjellig reiseutgifter er det grunnen til at man innførte reisefordeling etter Motorsportkonferansen hvert år. 

Alle klubber som deltar på ekstraordinære årsmøter/ting i mai 2019 kan søke om refusjon av reisekostnadene i etterkant. Det vil settes opp et tak på 200 000 kr.  Gjennomføringen vil være solidarisk, slik at de som har lengst reisevei vil ha muligheten til å få dekket mer. Administrasjonen vil nytte prinsipp for reisefordeling jf tidligere forbundsting Grenenes utgifter vil bli dekket av seksjonen.

Noen kommuner gir også mulighetene til å søke sine lokale idrettsråd om tilskudd til reisestøtte i forbindelse med ting og årsmøter. Det kan lønne seg å sjekke opp slike muligheter i hver enkelt klubbs lokale idrettsråd.