-Kompensasjonen treffer ikke

Støtteordning ikke tilpasset idretten!

Arrangementskompensasjonen til idretten og frivilligheten var for smal og treffer ikke inntektsmodellen som norsk idrett er tuftet på, mener NIF.

Det er klart etter at Lotteri- og Stiftelsestilsynet onsdag offentliggjorde hvor mange idrettslag som hadde søkt om statlig støtte, skriver NIF.

21. april gikk fristen ut for å søke om arrangementskompensasjon for idretten. Støtteordningen fra Kulturdepartementet hadde en totalramme på 700 millioner kroner.

Tall fra Lotteri- og stiftelsestilsynet viser at det totalt kun ble søkt om 371 millioner kroner i statlig kompensasjon. Av disse søkte idretten om drøye 250 millioner kroner, skriver NIF.


Norges idrettsforbund har tidligere uttrykt at kompensasjonsordningen ikke dekket godt nok, at terskelen for å søke var for høy, og at mange idrettslag falt utenfor ordningen og dermed aldri søkte om støtte.


– Idretten omsetter i snitt for ca 1,5 milliarder i måneden. Et søknadsbeløp på 250 millioner kroner for arrangementstap for to måneder understreker dette poenget, sier idrettspresident Berit Kjøll til NIFs hjemmesider på www.idrettsforbundet.no

Foto: NIF