Klokken 18:00 blir det Åpen Time om NMF-strategi

Strategimøte!

I dag klokken 18:00 arrangerer NMF en ny Åpen Time. Nå skal det handle om strategidokumentet.

-NMF har sendt ut et strategidokument som beskriver de viktigste prioriteringene til motorsporten de neste årene. Dokumentet er utarbeidet av en hardtarbeidende og bredt sammensatt prosjektgruppe. I tillegg har det kommet inn innspill fra mange deler av motorsporten, sier generalsekretær Tony Isaksen (bildet) i NMF.

Og nå blir det gjennomgang av status via videomøte.

-Vi vil nå legge til rette for en gjennomgang av prosessen så langt, sammen med klubbene. Jeg håper på at flest mulig har anledning å delta med konstruktive spørsmål – og for å få en forståelse av viktigheten av at hele motorsporten drar i samme retning, sier Isaksen.

Bli med i Microsoft Teams-møte