Klart for Åpen Time torsdag 16. desember

Da er det duket for en ny omgang med Åpen Time i NMF-regi, nærmere bestemt torsdag 16. desember fra klokken 17:00 til 18:00.

Agenda:

 • Saker fra forbundsstyremøtet 15. desember
 • Generell informasjon
  • Lisenser
  • Startnummer
  • Tilleggsforsikring
 • Hva jobbes med framover
  • NMF SKAL – implementering
  • SR i seksjoner
  • Kurs og seminarer
 • Eventuelt

Og er her link for deltakelse i møtet:

 

Link: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzg3NGVlOWQtMzc5MC00ZDY5LWJlYjYtODM5ZGI3NzhiNjdl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%7d