Klart for Åpen Time i dag

Klart for nytt møte på Teams!

I dag – mandag 25. januar – klokken 17:00 vil det arrangeres en ny utgave av Åpen Time i regi av NMF. Som vanlig skjer dette digitalt – via Teams.

Under finner du link til Teams-møtet:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhkNTk0MWYtN2FkNy00YjNlLWEzYmYtMzVlMmI0YjQ1MzQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225ca93399-1184-430d-88a8-107721ef7b66%22%2c%22Oid%22%3a%2231fc6a0f-b9dd-4e47-891c-a0f45bed919f%22%7d

Saker som er rapportert inn til Åpen Time er som følgende:

 • Aktuelle FS saker
 • IKT – innføring i nye systemer
 • Seksuell trakassering
 • Like muligheter jenter/gutter
 • Alkohol og motorsport
 • Toppidrettsmodellen
 • Arrangørkonferanser
 • Høring NMF strategi
 • Terminliste 2021 – utkast
 • Kurs og utdanning
 • Eventuelt