Kjøll mener situasjonen er alvorlig

Mener situasjonen er alvorlig for idretten!

Regjeringen besluttet å åpne opp for konkurranseaktivitet for barne- og ungdomsidretten. Voksne breddeutøvere får ingen lettelser, og nasjonale seriekamper i toppidretten gjenåpnes foreløpig ikke. – Situasjonen er alvorlig, sier idrettspresident Berit Kjøll (bildet) i en pressemelding fra NIF.

Myndighetene har besluttet å tillate konkurranser for barn og unge under 20 år. I innendørsidretter kan man avvikle konkurranser innad i en kommune. I utendørsidretter uten nærkontakt åpnes det for regionale konkurranser innenfor idrettskretsen eller regioner definert av særforbundene. Endringene trer i kraft fra midnatt 23. februar, skriver NIF.

– Idretten tar smittevern på alvor, og det har vi gjort hele veien. Myndighetene har lyttet til idretten og våre forventninger til å lempe på tiltakene for barn og unge. Konkurranser er en svært viktig motivasjonsfaktor for å delta i idretten, sier idrettspresident Berit Kjøll i pressemeldingen fra NIF. 

– Når det gjelder toppidretten og voksenidretten, hvor gjeldende restriksjoner opprettholdes, er jeg bekymret. Jeg frykter at flere utøvere faller fra, de frivillige blir borte, arbeidstakere står i fare for å miste arbeidet, og klubbene står i fare for å gå konkurs. Langvarig nedstengning for flere hundretusen utøvere utfordrer rett og slett vår evne til å opprettholde en intakt idrettsorganisasjon, også når pandemien er lagt bak oss. Jeg har i dag bedt om et hastemøte med statsminister Erna Solberg og regjeringen, og møtet er berammet til 3. mars, sier Kjøll.

Vil ha trafikklysmodell for breddeidretten
Norges idrettsforbund har siden 8. januar bedt om at de nasjonale innstrammingene som har berørt barne- og ungdomsidretten, opphører som nasjonale tiltak og erstattes av forutsigbare og enhetlige tiltak tilpasset lokale og regionale smitteforhold i idretten. 

– For å sikre at koronatiltakene blir mer forutsigbare for idretten fremover, har Norges idrettsforbund, i samarbeid med særforbundene og idrettskretsene, utarbeidet en trafikklysmodell for breddeidretten. Denne modellen er i dag sendt over til regjeringen. Her fremgår det hva som kan gjennomføres av idrettsaktivitet med utgangspunkt i den lokale smittesituasjonen. Et slikt system vil gjøre det enklere for kommunene å skape mer forutsigbare rammer for idretten, sier Kjøll. 

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/ingen-lettelser-for-nasjonale-seriekamper-og-voksenidretten/