Kjøll bekymret for norsk idrettsmodell

Idrettspresident Berit Kjøll (bildet) er bekymret for at Regjeringen skal endre reglene for organisering av motorsport på lukket bane – og støtter derfor NMF og Norges Bilsportforbund i saken.

– Norges idrettsforbund er svært bekymret for at den norske idrettsmodellen varig vil endres med dette. Frykten er at kommersielle aktører som ikke har det samme hensynet til deltakelse for alle, til frivillighet og til de vedtatte regler for idretten, skal fortrenge idrettens hevdvunne tradisjon av å være eier og arrangør innenfor egen idrett, sier idrettspresidenten til VG.

Hun frykter ikke bare for motorsporten, men for helheten i norsk idrett.

– En endring av loven vil gi store utilsiktede konsekvenser, først for motorsportmiljøene, men dernest prinsipielt for hele norsk idrett. Alle særforbundene i NIF er forpliktet til å arbeide mot doping og kampfiksing. Idrettens arrangører må jobbe med rekruttering og inkludering, for mangfold og mot trakassering og diskriminering. Et frislipp vil gi nye kommersielle aktører som ikke vil være bundet av disse forpliktelsene. Det er svært bekymringsfullt, sier Kjøll til VG.

NMF-president Emilie Westbye sier følgende til VG:

-Vi er først og fremst bekymret for sikkerheten. Det bekymrer oss veldig at det ikke blir noe kontrollorgan. Vi har mye erfaring med sikkerhet, og vet hvor komplekst dette er. Og hvor viktig det er å ha samme retningslinjer over hele landet, sier Westbye.

-Vi er redd for at det vil gå ut over tilbudet til barn og unge ved å slippe til kommersielle aktører. Vi må regne med at de er mest interessert i den delen av idretten som en kan tjene penger på. Og det er ikke barna, sier NMF-presidenten, som mener det ligger et stort ansvar i å gi barn og unge lisenser som gjør at de har lov til å kjøre.

 

Les artikkel i VG her: https://www.vg.no/sport/motorsport/i/OQvPKE/hareide-vil-endre-loven-kjoell-slaar-alarm

Les også: https://nmfsport.no/nyheter/idrettsmodellen-blir-utfordret/

 

 

NIF, NMF og bilsportforbundet står samlet