Kammerherre Egebergs Ærespris

Kammerherre Egebergs Ærespris ble innstiftet av Ferdinand Egeberg i 1919 under navnet «Kabinettkammerherre Egebergs Pokal». Egeberg var selv en aktiv idrettsutøver i flere grener, og en aktiv jeger og friluftsmann. I tillegg var han forretningsmann, kabinettkammerherre og en av Kong Oscar IIs nære rådgivere.

Pokalen ble satt opp for å fremme allsidig idrett og skulle deles ut til den idrettsmann som i løpet av det siste eller de to siste årene hadde vist fremgang i en idrettsgren og samtidig utmerket seg i flere andre idretter. Egebergs planlagte pokal ble byttet ut med en statuett og fikk tittelen «Kabinettkammerherre Egebergs Ærespris for allsidig idrett». Den ble første gang utdelt i 1919 til Gunnar Andersen.

Ferdinand Egeberg har etterlatt seg en stor arv med Egebergs Ærespris, det er den mest prestisjefylte ærespris i norsk idrett. I en verden som blir mer og mer spesialisert, er det å vise allsidighet med resultater på øverste elitenivå i ulike idretter en stor bragd.

RETNINGSLINJER
Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite (NIF) har vedtatt egne retningslinjer for æresprisen og nedsatt en egen komité for Kammerherre Egebergs Ærespris.

Følgende hovedkriterier legges til grunn for vurdering:
• Kandidaten skal ha fremragende prestasjoner i en idrettsgren: Topplassering i internasjonale              mesterskap som verdensmesterskap (VM), Olympiske leker (OL), Paralympiske leker (PL) eller            World Cup sammenlagt.
• Kandidaten skal ha utmerket seg i andre idrettsgrener; nasjonale topplasseringer i minst en                  idrettsgren.
• Kandidaten kan bedrive hovedidrett og sideidrett samtidig, eller innenfor en rimelig tidsperiode.
• Kandidaten skal være en god rollemodell for idrettens grunnverdier.

Følgende presiseringer legges til grunn for vurdering av komiteen:

Hovedidrett – individuell idrett:
Kandidaten skal ha medalje i VM, OL, PL eller World Cup sammenlagt. Medalje i europamesterskap (EM) i idretter med meget stor internasjonal utbredelse kan også legges til grunn for vurdering. For idretter som ikke arrangerer ovennevnte mesterskap, vurderes topplasseringer i store internasjonale turneringer (eks. tennis og golf).

Hovedidrett – lagidrett:
Bandy:      Medalje i VM.
Basket:     Medalje i OL, PL eller VM.
Curling:     Medalje i OL eller VM.
Ishockey:  Medalje i OL, PL (kjelkehockey) eller VM.
Fotball:      Deltatt i VM-sluttspill eller medalje i OL, PL eller EM.
Håndball:  Medalje i OL eller VM
Volleyball: Medalje i OL, PL eller VM
Andre lagidretter:
Medalje i OL eller VM

For idretter med stor internasjonal utbredelse, kan også EM vurderes. Likeså kan
utøvere som har prestert på landslag over lang tid og på et høyt internasjonalt nivå vurderes.

Sideidrett:
Kandidaten skal være på norsk toppnivå, herunder plassering i norgestoppen ved flere anledninger – gjerne over flere år. Medalje i norgesmesterskap (NM) vil være en styrke for kandidaturet.
Dersom de to idrettene er meget sammenfallende (eks. orientering/skiorientering, skiskyting/langrenn, triathlon/duathlon) må kandidaten ha topp internasjonale plasseringer også i sideidretten, helst fra mesterskap.

Håndteringsregler
Forslagsstillere kan være særforbund, idrettskretser og idrettslag.
Forslag fra idrettskretser og idrettslag sendes gjennom særforbundet hvor kandidaten har sin hovedidrett. Forslag sendes av særforbundet til NIF for registrering, og videre til komiteen for Kammerherre Egebergs Ærespris.
Ved flere nominerte kandidater skal komiteen søke å finne fram til den best kvalifiserte.

Frist for forslag fra særforbund fastsettes årlig av komiteen, dog ikke senere enn innen utgangen av april. Æresprisen utdeles normalt kun én gang pr. år. Utdelingen finner sted på NIFs Ledermøte eller på Idrettstinget.

Komiteen sender kopi av sakspapirer og referater til NIFs generalsekretær.

Offentliggjøring
• Bekreftelse på mottatt forslag sendes til særforbundet fra NIF
• Komiteen offentliggjør kun tildelinger
• Avslag begrunnes ikke