Julehilsen fra presidenten

 

I skrivende stund er det en kort uke igjen til julaften, katta ligger på stolen ved siden av og maler, gradene kryper mot null, og drømmen om en hvit jul holdes fortsatt høyt. Det er en fin tid for refleksjon nå før jul, og det har vært helt nødvendig å stikke en finger i jorda. Uten å konkludere for rask vil jeg likevel si at magefølelsen forteller meg at 2020 blir det viktigste året noen gang.

Så hva har skjedd de siste månedene, egentlig? Jeg tror mange opplever at det skjer ting, men at man ikke helt klarer å sette fingeren på hva. De største tingene jeg vil nevne er at vi har flyttet til Ullevål Stadion sammen med resten av Norsk idrett. Administrasjonen har fått nye fine lokaler, og det har kommet til flere nye flotte ansatte i teamet på kontoret. Det er også på vei inn en ansatt til som begynner 2. januar, og det gleder vi oss mye til. De gamle lokalene i Drammen er solgt, og et kapittel er avsluttet.

Tusen takk til administrasjonen for sporty holdning i forbindelse med en effektiv flytting, og for jobben dere legger ned hver dag for at vi alle skal nå målene med de viktige prosjektene forbundet har! Dere legger ned et stort arbeid ved siden av løpende drift.

Videre har vi hatt ute høring på lisens, og i skrivende stund er det også en høring ute på forbundskontingent (tidl. klubbkontingent). Tusen takk til klubbene for at dere jobber godt med høringene, for at dere gir konstruktive tilbakemeldinger, og for at dere bidrar til at nye løsninger skal bli bedre enn de gamle. Deres innspill er svært viktige. Sammen skal vi få dette til!

Andre viktige saker som det har vært jobbet mye med er Motorsportforskriften, idrettsmeldingen og samarbeid med andre forbund. Det er svært viktig for NMF å ha gode samarbeidspartnere og jobbe aktivt for gode rammebetingelser. Dette er langsiktig arbeid, men det jobbes daglig med disse tingene.

Jeg må tilstå at det har vært en vanskelig balanse for oss å prioritere rekkefølge på prosjekter. Å definere hva man skal ta vare på, hvilke ting som må «repareres» og hvilke ting som skal byttes ut. Det er ikke noe poeng i å endre ting som faktisk fungerer, ei heller å snu opp ned på alt samtidig. På den andre siden har det vært, og det ér, et stort etterslep av ordninger og systemer som må på plass for at hverdagen i klubben og for utøveren skal bli enklere.

For å nevne noen, så er oppdaterte nettsider høyt på listen over prosjekter det jobbes med. Det som tar tid er å få på plass alle kildene som siden skal hente informasjon fra. En oppdatert side er ikke bedre enn informasjonen den har tilgjengelig i bakgrunnen, og denne informasjonen er svært viktig for funksjonaliteten. En oppdatert side er et utrolig viktig verktøy for å kunne kommunisere bedre ut til medlemmer og andre. I tillegg vil det være viktig å få større brukervennlighet, slik at man enklere enn i dag kan finne det man leter etter.

Når siden blir publisert vet vi allerede at flere funksjoner ikke vil være klare, men vi skal lage en liste som gjør at brukeren kan se når de ulike funksjonene er planlagt lansert. For eksempel er det flere som ønsker oppdatert funksjonærregister, men dette henger sammen med Norges Idrettsforbund sine endringer av sine systemer, så vi må gjøre det i riktig rekkefølge. Uansett har jeg stor tro på at det kan bli mye, mye bedre enn i dag, og det skal vi få til.  

På MSK orienterte vi om at MITA skal fases ut i løpet av 2020, og at alle systemer i fremtiden skal være på ett sted. Det betyr for den enkelte at vi fortsatt må kjøpe lisens, melde oss på, arrangere og så videre i MITA, men det skjer ting hver eneste dag i bakgrunnen som gjør at dette skal bli enklere.

Allerede nå har NIF lansert nettsiden https://medlemskap.nif.no. Her kan nå nye medlemmer søke opp klubb, melde inn seg selv eller barnet sitt, betale og blir medlem i løpet av noen få minutter. Man kan til og med betale med vipps! Ingen vanskelig opprettelse av profil, ingen venting på godkjenning fra en i klubben. Dette er første skritt på veien, og vil allerede hjelpe klubbene mye i hverdagen. Håper klubbene ønsker å ta dette i bruk.

Annet nytt for 2020 er at vi skal arrangere «åpen time». Datoer for dette vil blir satt opp i forbundsstyrets møteplan og publisert. Men hva er egentlig åpen time? Det er en arena der undertegnede, medlemmer av forbundsstyret og administrasjonen skal dele informasjon om arbeidet som gjøres. Det kan være informasjon om vedtak, status på digitalisering og andre prosjekter, demo av nye løsninger og så videre. Den åpne timen vil finne sted en av de nærmeste dagene etter et forbundsstyremøte. Vi inviterer til å delta fysisk på Ullevål for klubbene som er i nærheten, men man kan også delta via Skype. Vi håper dette vil gjøre det enklere for klubbene å holde seg oppdatert, og at det vil være et positivt tilskudd til bedre kommunikasjon.

Du har kanskje sett noen fine innslag på TV om både nyansettelser og et par av våre flotte utøvere? Både Kevin Horgmo og Ingveig Håkonsen har det vært fine innslag om. Vi har en klar strategi for hvordan vi skal få mer av dette i 2020, men dette er også langsiktig og tidkrevende arbeid. Heldigvis er premien for slikt arbeid stor når saker endelig blir å se på skjermen. Det er utrolig stas for utøveren det gjelder, men også veldig viktig for NMF som forbund at media interesserer seg for våre idretter og utøvere.

Jeg er helt sikker på at vi skal nå målene våre hvis vi jobber sammen. Det er overveldende hvor mye som skal leveres, men samtidig også veldig motiverende at alle er villige til å brette opp armene og bidra. Dette skal vi få til.

Jeg vil ønske dere alle en fin jul og et godt nytt år!

Håper dere får kvalitetstid med familiene deres, at noen kanskje får kjørt litt i romjulen og at dere får ladet batteriene til neste år. 2020 blir vårt år! «Nu kör vi!» som svensken sier.

Med de beste ønsker for julen og det kommende året,

 

Emilie Westbye

President