Invitasjon – Unge observatører til Idrettstinget 2019

NIF, ved virksomhetsområdet Breddeidrett, ønsker å gi 10 unge ressurspersoner med verv i norsk idrett mulighet til å delta som observatører under Idrettstinget i Lillehammer 24.-26.mai 2019. Som en del av ungdomsløftet i norsk idrett er målet å få flere unge inn på arenaer hvor beslutninger tas. Målet med programmet er å gi deltagerne innsikt og erfaring fra Idrettstinget.

Programmet for deltagerne vil starte lørdag 25. mai, og i all hovedsak følge Idrettstingets program frem til søndag 26. mai. Deltagerne vil kunne få individuelle oppgaver og gruppeoppgaver underveis. Mer informasjon om dette vil bli sendt ut til de utvalgte deltagerne når det nærmer seg. Organisasjonsleddet må dekke en kostnad på kr 1.500 pr. deltager + transport tur/retur Lillehammer. NIF dekker resten av utgiftene for deltagerne. Prisen dekker overnatting fra lørdag til søndag, dagpakke lørdag og søndag og middag lørdag kveld. Dersom deltagerne trenger overnatting fra fredag til lørdag må dette dekkes utenom.

Se vedlegg for mer informasjon om søknadsprosess, vurderingskriterier for utvelgelse og for mer informasjon om programmet. OBS! Søknadsfrist er 22.mars (før påmeldingsfristen til Idrettstinget).