Invitasjon til informasjonsmøte roadracing

Gren Roadracing ved sittende arbeidsgruppe, inviterer til informasjonsmøte tirsdag 23. april kl. 17.00.

Med bakgrunn i all uro det har vært i den siste tiden er det behov for å komme sammen å snakke ut, og avklare/oppklare veien videre. 

Det vil være mulig å delta via skype for inntil 20 personer. Skype id må mailes roadracing@mc.nmfsport.no så fort som  mulig og senest langfredag 19. april.

Møtested:
Netnordic AS,
Vollsveien 2B,
1366 Lysaker.

Det er noen parkeringsplasser utenfor, alterntivt p-hus lysaker torg. Det er 5-7 min gange fra toguss på Lysaker.

Det er fint om vi kan få tilbakemelding fra de som har tenkt å komme. Dette kan meldes på sms til Anita 92228614. «